REKLAM & PRODUKTBILDER
Så här skriver Svenska Akademins Ordbok om reklam, pubicerat 1957: REKLAM (tryckt) meddelande (t. ex. tidningsnotis, annons, broschyr) l. teckning l. skylt l. plakat l. film l. radioutsändning o. d. som har till uppgift att (gm framhävande av en varas o. d. förtjänster) rikta allmänhetens uppmärksamhet på en vara l. ett affärsföretag l. en konstnär l. en konstnärlig föreställning l. ett konstvärk, en bok, en film o. d.; numera vanl. koll.; äv. i utvidgad l. bildl. anv., särsk. om en vara l. ett föremål l. en person o. d. som värkar ss. en reklam l. som gör reklam.
reklam01.jpg
reklam02.jpg
reklam03.jpg
reklam04.jpg
reklam05.jpg
reklam06.jpg
reklam07.jpg
reklam08.jpg
reklam09.jpg
reklam10.jpg
reklam11.jpg
reklam12.jpg
reklam13.jpg
reklam14.jpg
reklam15.jpg
reklam16.jpg
reklam17.jpg
reklam18.jpg
reklam19.jpg
reklam20.jpg
reklam21.jpg
reklam22.jpg
reklam23.jpg
reklam24.jpg
reklam25.jpg
reklam26.jpg
reklam27.jpg
reklam28.jpg
reklam29.jpg
reklam30.jpg
reklam31.jpg
reklam32.jpg
reklam33.jpg
reklam34.jpg
reklam35.jpg
reklam36.jpg
reklam37.jpg
reklam38.jpg
reklam39.jpg
reklam40.jpg
reklam41.jpg